Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Co je to náhradní rodinná péče?

Náhradní rodinná péče (také NRP) je poskytována dětem, které nemají rodinu, nebo které nemohou být ve své rodině, ať už dočasně či trvale, a z různých důvodů vychovávány. Rodinné prostředí má, na rozdíl od ústavní výchovy, pozitivní vliv na vývoj dětí.

Náhradní rodinná péče může být realizována formou adopce (neboli osvojení), pěstounské péče (vč. pěstounské péče na přechodnou dobu), poručnictví či péče jiné osoby.

Náhradní rodinná péče je pro dítě, které nemůže vyrůstat ve své původní rodině, tím nejlepším řešením, které má vždy přednost před péčí ústavní (tj. péčí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, např. Klokáncích, v kojeneckých ústavech, v dětských domovech, dětských centrech, diagnostických ústavech, výchovných ústavech nebo domovech pro osoby se zdravotním postižením). Nemůžeme tvrdit, že se lidé v ústavních zařízeních starají o děti špatně, nebo že by se děti, které zde žijí, měly špatně. Chybí jim ale člověk, lidé, se kterými by mohli být v kontaktu každý den, se kterými by mohli sdílet své starosti i radosti, s kým by se mohly podělit o své nejintimnější záležitosti, od kterého by se mohly naučit obyčejnému životu v rodině.