Verze pro seniory   Olomoucký kraj    

Dnes je 14.12., svátek má Lýdie

Vyhledávání  

Dotační titul Olomouckého kraje pro rok 2018

Podpora prorodinných aktivit (příjem žádostí 22. 1. 2018 – 4. 2. 2018)

Důvodem vyhlášení dotačního titulu Podpora prorodinných aktivit je podpora akcí/projektů v oblasti prorodinné politiky, mezigeneračního soužití a aktivit zaměřených na podporu náhradní rodinné péče.

Z dotačního titulu Podpora prorodinných aktivit mohou žádat fyzické a právnické osoby (zejména nestátní neziskové organizace a obce Olomouckého kraje) o finanční podporu na akce a projekty center pro rodinu, mateřských a rodinných center zaměřené na podporu fungování a soudržnosti rodin; akce a projekty inovativního charakteru zaměřené na systematickou a kontinuální přímou práci s rodinami, za účelem podpory mezigeneračního soužití a vytváření příležitostí pro setkávání generací a aktivity podporující zapojování rodin do života komunity; akce a projekty pro rodiny zahrnující komplexní a kontinuální práci s rodinou; akce a projekty zaměřené na podporu a osvětu náhradního rodičovství a aktivity vedoucí k zřízení a vybavení jednoho místa v obci – Rodinného koutku, které bude určeno rodinám s malými dětmi, seniorům nebo oběma skupinám společně.

Nepodporované aktivity:

 

Pro žadatele je v r. 2018 připraveno nové, jednodušší prostředí pro elektronické podání žádostí, včetně podrobného manuálu pro podání žádosti a praktické možnosti vyzkoušet si podání žádosti cvičně - bez zápisu do databáze žádostí o dotace - Portál komunikace pro občany + cvičná elektronická žádost + manuál pro vyplnění žádosti o dotaci. 

Pravidla dotačního titulu

Vzor žádosti o poskytnutí dotace

Finanční vyúčtování dotace

Vzorová smlouva - fyzická osoba nepodnikající - akce

Vzorová smlouva - fyzická osoba nepodnikající činnost

Vzorová smlouva - fyzická osoba podnikající - akce

Vzorová smlouva - fyzická osoba podnikající - činnost

Vzorová smlouva - obce, města - akce

Vzorová smlouva - obce, města - činnost

Vzorová smlouva - právnická osoba - akce

Vzorová smlouva - právnická osoba - činnost

Vzorová smlouva - příspěvkové organizace - akce

Vzorová smlouva - příspěvkové organizace - činnost

Krajské dotační programy v roce 2018: https://www.kr-olomoucky.cz/krajske-dotacni-programy-2018-cl-4059.html

Prezentace ze semináře pro žadatele (12. 1. 2018, Olomouc)

Vyhodnocení žádostí v rámci dotačního titulu Podpora prorodinných aktivit