Cookie Consent by Free Privacy Policy website

firemní mateřská škola

Jsme firemní mateřská škola pro děti zaměstnanců kraje a příspěvkových organizací.

Najdete nás na Gorazdově náměstí 1 v areálu střední školy profesora Vejdovského v prvním poschodí budovy internátu, který má vstup z dvorního traktu.

Kapacita 38 míst je rozdělena do dvou tříd. I. třída je pro 20 dětí, II. třída pro 18 dětí. Obě třídy jsou prostorné, světlé, vybavené moderním nábytkem a hračkami pro všechny věkové kategorie.

Přijímáme děti od 2 do 7 let.

Mateřská škola má k dispozici nově vybudovanou zahradu s hracími prvky.

Mateřská škola je zaměřena polytechnicky. To znamená, že většina aktivit je založena na přímých zážitcích dítěte a vychází z jeho samostatné činnosti, přirozené zvídavosti a potřeby objevovat. Proniká všemi činnostmi dítěte a je vlastně prvním stupněm systematické přípravy dítěte na práci a přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které děti využijí v běžném a později i pracovním životě. Vyrábění a společné hledání správných postupů rozvíjí spolupráci dětí, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti.

Děti se ve školce učí orientovat v technickém světě, porozumět mu a poznávají vše okolo aktivně. Často zařazujeme různé pokusy s vodou a barvou, se  sněhem a ledem, děti zkoumají, co je lehčí a co těžší. Pracujeme s keramickou hlínou, hrajeme si s kinetickým pískem, pečeme z těsta, stavíme z  různých manipulačních a konstruktivních stavebnic nebo tvoříme z různých materiálů, přírodních i recyklovaných nebo pěstujeme rostlinky ze semínek.  Všechny tyto aktivity jsou důležité pro získávání názorů na základě individuálních zkušeností.

 

V naší mateřské škole je zajišťována pravidelná logopedická péče.

U dětí předškolního věku je prováděna individuální logopedická péče, při které je prováděna korekce nesprávně vyslovovaných hlásek a současně jsou  rozvíjeny i související funkce jako fonematický sluch, motorika mluvidel, dechové cvičení, zrakové vnímání, sluchové vnímání, rozvoj slovní zásoby,  vyjadřování, myšlení a paměti.

U mladších dětí provádíme skupinovou logopedickou péči, kdy si děti společně ve skupině ostatních dětí procvičují motoriku mluvidel, dechová cvičení  a rozvíjejí hravou formou ostatní funkce související s rozvojem řeči.

 

Pro bezproblémovou adaptaci dítěte v mateřské škole umožňujeme u 2 a 3 letých dětí první dny zvykání za přítomnosti rodiče.     

Zde naleznete podrobné informace.