Verze pro seniory   Olomoucký kraj    

Dnes je 22.11., svátek má Cecílie

Vyhledávání  

Akce

Září

 

Dnes se koná

13. Září - 13. Prosinec

Pravidelná cvičení pro rodiče a děti od 1,5 do 2,5 r.

13. Září
10:00 - 16:00

Kulatý stůl jako aktivita projektu MPSV "Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů.

13. Září - 13. Prosinec

Pro všechny děti 5-8 let, které zajímá příroda, zvířátka, jsou zvídavé a rády tvoří.

Právě probíhá

12. Září - 31. Prosinec

Základy angličtiny pro děti předškolního věku formou hry

12. Září - 21. Listopad

Cyklus seminářů pro těhotné.

12. Září - 19. Prosinec

Pravidelná úterní setkání rodičů s dětmi, společné zpívánky, pohádka, tvořivé činnosti

11. Září - 31. Prosinec

Hravá věda pro děti ve věku od 4 - 7 let pravidelně každé pondělí, děti se seznamují se základními metodami výzkumu,

11. Září - 11. Prosinec

Adaptační kurz pro děti ve věku 2,5 - 4 let

11. - 22. Září

Informativní schůzky k zájmovým kroužkům jsou určeny pro zájemce o přijetí do kroužků nabízených Domem dětí a mládeže

8. Září - 31. Prosinec

První pátek v měsíci

8. Září - 31. Prosinec

Každý pátek. Během Hrátek s Vikýrkem je pro děti připraven zajímavý program

7. Září - 31. Prosinec

Cvičení rodičů s dětmi ve věku od 2 let v tělocvičně ZŠ pravidelně každý čtvrtek, děti si zacvičí na nářadí, zahrají

7. Září - 31. Prosinec

Každý čtvrtek. Děti se s angličtinou seznámí formou písniček, obrázků, her, slov a později pomocí krátkých vět

7. Září - 31. Prosinec

7. Září - 31. Prosinec

Cvičení rodičů s dětmi ve věku 1 - 2 roky pravidelně každý čtvrtek, děti si zacvičí, zazpívají a vytvoří si jednoduchý

6. Září - 31. Prosinec

Každou středu kroužek pro všechny zvídavé předškoláky (5-7 let), kteří se chtějí naučit něco nového

6. Září - 31. Prosinec

Přijďte si zacvičit každou sředu s kočárkem na čerstvý vzduch pod vedením zkušené instruktorky

6. Září - 31. Prosinec

Cvičení rodičů s dětmi ve věku od 2 - 3 roků pravidelně každou středu, děti se učí respektovat strukturu programu

6. Září - 31. Prosinec

5. Září - 31. Prosinec

Každé úterý jóga pro rodiče s dětmi se zaměřuje především na uvědomění si vlastního těla a dechu, protažení a posílení

5. Září - 31. Prosinec

Cvičení rodičů s dětmi od 6 - 12 měsíců pravidelně každé úterý.

5. Září - 31. Prosinec

Každé úterý v bohatém programu pro menší na děti čeká spousta říkanek, prstíkové říkanky, pohybové hry v náručí s

5. Září - 22. Prosinec

Přijďte se svými dětmi strávit společný čas v příjemném relaxačním prostředí, které je podnětné a zároveň uklidňující

5. Září - 22. Prosinec

Navštivte prostředí, které nabízí neobvyklé smyslové podněty, atmosféru důvěry, bezpečí a uvolnění

5. Září - 22. Prosinec

Čtení pohádek a jiných knih pro seniory s vnoučaty v multismyslovém prostředí pro rozvoj mezigeneračních vztahů a

4. Září - 31. Prosinec

Každé pondělí

4. Září - 31. Prosinec

Každé pondělí jsou připraveny pohybové hry v náručí s maminkou, cvičení na velkých míčích, povídání a herna plná

1. Září - 31. Prosinec

Maria Montessori nám představila pedagogické metody, které jsou zaměřené na dítě a jeho rozvoj pomocí všech smyslů

Můžete se těšit

14. Září - 14. Prosinec

Pravidelný čtvrteční program v herně je zaměřený na písničky a hudební nástroje, na zpěv a taneček

15. Září - 15. Prosinec

Program pro děti od 2 do 4 let, které se chystají na pravidelnou docházku do mateřské školy

15. Září
10:00 - 18:00

Den otevřených dveří v DDM Litovel je určen školám i široké veřejnosti, návštěvníci mají možnost seznámit se blíže s

15. Září
16:00 - 19:00

Každý rodič ví, že občas přijdou chvíle, kdy se necítí být zcela v klidu a pohodě

15. Září
17:00 - 19:00

Chcete být úspěšná v práci a současně skvěle pečovat o rodinu? Zdá se Vám, že je toho na jednoho trochu moc? Pojďme se

16. Září

Dny otevřených památek s kulturním programem

16. Září
11:00 - 19:00

Podzimní jarmark regionálních produktů s ukázkami řemesel. Studio Bez Kliky a žonglérská vystoupení. Výstava C. a K

18. Září

Diskusní rodičovská skupina rozšíří Vaše obzory, zatímco vaše děti si zlepší své sociální, pohybové, hudební

18. Září

Přijměte pozvání na besedu se zástupci olomoucké pobočky Bílého kruhu bezpečí, která poskytuje odbornou, bezplatnou a

19. Září

Beseda o výchově s Mgr. Janou Rozehnalovou, maminkou čtyř dětí

19. Září
17:30 - 20:00

Beseda s odborníky

21. Září

Ekologická akce v rámci Evropského týdne mobility

21. Září - 16. Listopad

21. Září

Adaptace dítěte v MŠ může probíhat různě dlouho, s různou intenzitou

21. Září
13:00 - 17:00

Soutěže se může zúčastnit každá babička od padesáti pěti let, která má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje.

21. Září
13:00 - 17:00

Vladimír Hron a další účinkující v bohatém doprovodném programu

21. Září - 14. Prosinec

Rozvádíte se anebo jste se rozvedli a vaše děti se potřebují zorientovat ve změnách, které nastaly? Kroužek nabízí

21. Září
16:00 - 17:30

Chcete načerpat nové znalosti o výchově dětí, naučit se lépe naslouchat a vnímat potřeby dětí i své vlastní? Kladete

21. Září

Projekt směřují k sociálnímu začleňování, prevence sociálního vyloučení osob a podpoře veřejně prospěšné činosti na

22. Září
10:00 - 17:00

Výtěžek (25 % z ceny prodané věci) bude použit na nákup pomůcek a hraček RC Vikýrek

22. Září
15:00 - 18:30

Benefiční akce pořádaná Charitou Zábřeh u příležitosti Dne Charity

25. Září

Diskusní rodičovská skupina rozšíří Vaše obzory, zatímco vaše děti si zlepší své sociální, pohybové, hudební

25. Září

Beseda s psycholožkou PhDr. Petrou Tenglerovou.

25. Září
13:00 - 17:00

Vladimír Hron a další účinkující v bohatém doprovodném programu

26. Září

Seminář s Ing. Pavlem Mečkovským, M.A.

27. Září

Jakou cestou při výchově dětí jdeme a koho vlastně chceme ze svých dětí vychovat? Beseda se speciální pedagožkou Mgr

Formulář pro vložení akce