Komu se nelení, tomu se zelení!

Datum: 27. Leden - 31. Prosinec
Místo: ORP Olomouc, ORP Přerov, ORP Šternberk
Obec s rošířenou působností: Přerov
Organizátor: AJORODINKA mateřská škola, o.p.s. Přerov
Partneři: ECCE HOMO Šternberk
Www: www.komuseneleni.cz
Kontaktní osoba: Ing. Renáta Goldová
E-mail: goldova.eccehomo@seznam.cz
Telefon: 731047825
Soubory ke stažení: nsmail.jpg

 

Komu se nelení, tomu se zelení!

Anotace projektu:
 
Projekt Komu se nelení, tomu se zelení! (Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou
nezaměstnaností na trh práce) bude realizován v Olomoucké aglomeraci (konkrétně ORP Olomouc,
Přerov, Šternberk) od 1.1.2019-31.12.2021. Cílovou skupinou jsou osoby mladší 25 let a osoby starší 50 let. Celkem bude do projektu zapojeno 250 osob, bagatelní podporu získá minimálně 150 osob z cílové skupiny.
 
Cíle projektu:
 
  • Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  • Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků
  • Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných¨
 
Registrační číslo projektu:
 
Projekt „CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010298: Komu se nelení, tomu se zelení!“ je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.