Koncepce rodinné politiky na úrovni obcí

Akční plán rodinné politiky Statutárního města Olomouce na rok 2017 je k nahlédnutí a ke stažení zde.