Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Krajský úřad

Krajský úřad působí jako metodický, kontrolní a odvolací orgán. Na úseku náhradní rodinné péče má důležitou roli zejména při zprostředkování náhradní rodinné péče, tedy osvojení či pěstounské péče. Krajský úřad provádí odborné posouzení žadatelů o náhradní rodinnou péči a dětí, které potřebují náhradní rodinnou péči zprostředkovat, rozhoduje o zařazení žadatelů do evidence a jejich vyřazení. Zajišťuje také přípravy zájemců o náhradní rodinnou péči. Jeho činnost se řídí zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Odborné posouzení žadatelů se skládá z(e):

Zprostředkování náhradní rodinné péče:

„KÚ – druhý krok na cestě pěstouna“