Verze pro seniory   Olomoucký kraj    

Dnes je 17.1., svátek má Drahoslav

Vyhledávání  

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Na úseku náhradní rodinné péče provádí krajský úřad, v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zprostředkování osvojení a svěření dítěte do pěstounské péče v České republice. Zároveň pro tyto účely vede evidenci žadatelů o zprostředkování osvojení a pěstounské péči, zajišťuje odborné posuzování dětí a žadatelů před zařazením do evidence, rozhoduje o zařazení žadatelů do evidence a jejich vyřazení, provádí odborné posouzení jiných fyzických osob než rodičů, vyhledává vhodné žadatele, poskytuje odborné poradenství a vede evidenci osob, které mohou na přechodnou dobu vykonávat pěstounskou péči.

Průvodce pro zájemnce o osvojení dítěte

Průvodce pro zájemnce o pěstounskou péči