Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Obec přátelská rodině a seniorům 2023

Odbor inspekcí, výkonu akreditací, financování v oblasti sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ke dni 24. ledna 2023 vyhlásil soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2023“.

Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace (přihlášky) je možné zasílat do 10. března 2023.

Předkládání vyplněných Žádostí o dotaci bude probíhat pouze zasláním všech potřebných dokumentů do datové schránky s následujícím označením:

K rukám: odbor 26
Předmět zprávy: Obec přátelská rodině a seniorům 2023 – název obce.

Současně je žadatel povinen informovat vyhlašovatele o podání žádosti prostřednictvím e-mailu na adresu soutez@mpsv.cz.

Oddělení financování sociálních služeb sociální práce a SPOD bude žadatelům plně k dispozici pro telefonické konzultace, osobní konzultace po předchozí domluvě a rovněž emailové konzultace.

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Dominika Horáková, DiS. (dominika.horakova@mpsv.cz)

Oddělení metodické podpory (soutez@mpsv.cz)

Online Seminář k dotačnímu programu „Obec přátelská rodině a seniorům 2023“

K vyhlášené soutěži se uskuteční dne 13. února 2023 od 9:30 do 12 hodin seminář.

Tématem semináře bude nová metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům pro rok 2023.

Seminář proběhne online formou. Přihlášení je možné prostřednictvím e-mailu soutez@mpsv.cz do pátku 10. února 2023.

Více informací naleznete zde