Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Byl vyhlášen dotační titul Olomouckého kraje na podporu prorodinných aktivit

Olomoucký kraj vyhlásil dotační titul „Podpora prorodinných aktivit“, v rámci něhož je možné žádat o finanční podporu na realizaci projektů z oblasti prorodinné politiky, mezigeneračního soužití a aktivit zaměřených na podporu náhradní rodinné péče. Příjem žádostí je stanoven v období od 22. 1. 2018 do 4. 2. 2018.

Podpora kraje může dosáhnout maximálně 50% z celkových nákladů projektu.

Pro zájemce o dotace je připraven informační seminář, v rámci něhož budou prezentovány zadávací podmínky, administrativní povinnosti a okruhy podporovaných oblastí.

Seminář se uskuteční dne 12. 1. 2018 od 9:00 hodin v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Pro závazné přihlášení je nutné se registrovat na e-mail: l.brlkova@kr-olomoucky.cz

Pro žadatele je v r. 2018 připraveno nové, jednodušší prostředí pro elektronické podání žádostí, včetně podrobného manuálu pro podání žádosti a praktické možnosti vyzkoušet si podání žádosti cvičně - bez zápisu do databáze žádostí o dotace - Portál komunikace pro občany + cvičná elektronická žádost + manuál pro vyplnění žádosti o dotaci.

Podrobné zadávací podmínky jsou k dispozici zde.

Další krajské dotační programy pro rok 2018: https://www.kr-olomoucky.cz/krajske-dotacni-programy-2018-cl-4059.html