Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Tradiční kampaň společnosti Síť pro rodinu opět v Olomouckém kraji!

Společnost přátelská rodině je tradiční kampaň neziskové organizace Síť pro rodinu, z.s., která je realizována již od roku 2004 napříč Českou republikou. Za podpory Olomouckého kraje se koná v měsících květen a červen právě zde. „Je obdivuhodné, jak aktivně přistupuje vedení Olomouckého kraje k oblasti rodinné politiky“, říká krajská koordinátorka Sítě pro rodinu v Olomouckém kraji, Lenka Polášková. Záštitu kampani poskytl hejtman Olomouckého kraje, pan Ladislav Okleštěk.

Tradiční kampaň Sítě pro rodinu se zaměřuje na podporu rodiny v každé životní fázi. Její aktivita se v posledních letech soustředila zejména k zaměstnavatelům. Důraz je kladen na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a rozšiřování pozitivního přístupu při zavádění kroků, směřujících ke sladění rodinného a profesního života. Zaměstnavatelé mohli získat prestižní ocenění „Společnost přátelská rodině“, který je udělován odbornou porotou, složenou ze zástupců zaměstnavatelů, Ministerstva práce a sociálních věcí a Krajského úřadu Olomouckého kraje, na období 3 let.

Zájemci z řad organizací jakékoliv velikosti se mohli přihlásit do 15. 5. 2018. Přihlášené organizace v průběhu května a června prošly interním auditem, který byl zaměřen na 4 základní oblasti: zaměstnavatelské podmínky, prorodinné aktivity organizace, společenskou odpovědnost firem a její přístup k životnímu prostředí. Audit se uskutečnil ve 3 fázích: dotazníkové šetření, návštěva auditora v organizaci a vyhodnocení odbornou porotou.

V současné době, kdy je poměrně nízká nezaměstnanost a chybí uchazeči o místa na určitých pozicích, mají firmy šanci získat konkurenční výhodu na trhu práce. Audit jim pomůže udržet si dobrou pověst mezi zaměstnavateli a zlepšit firemní kulturu“, vysvětluje Rut Kolínská, zakladatelka sítě mateřských center v České republice a prezidentka Sítě pro rodinu. „Těší nás, že Olomoucký kraj podporuje naše kroky v oblasti posilování hodnoty rodiny ve firmách“, dodává.

Letošní ročník zaznamenal zvýšený zájem zaměstnavatelů. Účastníky jsou významní zaměstnavatelé regionu, neziskové organizace i školy:

Středomoravská Nemocniční, a.s.

Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty, z.s.

Koyo Bearings Česká republika, s.r.o.

Laskavé rodičovství, z.s.

Rodinné centrum Provázek, z.s.

Waldorfská základní a mateřská škola Olomouc, s.r.o.

Letos se jako držitel certifikátu přihlásila k obhajobě také společnost Hella Autotechnik Nova, s.r.o. z Mohelnice.

Slavnostní vyhlášení oceněných organizací se uskuteční dne 18. 6. 2018 od 14:00 do 17:00 hodin v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci a v prostorách Pevnosti poznání, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, to vše za přítomnosti zástupců Krajského úřadu Olomouckého kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí, neziskového sektoru a širší veřejnosti.

Na akci jsou srdečně zvány také rodiny s dětmi, pro které zde bude zdarma přichystán doprovodný program v podobě soutěží a atrakcí zajištěný prostřednictvím Rodinných Pasů.