Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Vyhlášení dotačního řízení na podporu rodiny pro rok 2019

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dotační program „Rodina“ pro rok 2019. Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2019 (dále jen „Metodika“) a Zásady pro hodnocení projektů na rok 2019 naleznete ZDE. Předkládání projektů bude probíhat stejně jako předchozí rok prostřednictvím webové aplikace OKslužby - rodina. Aplikace je zpřístupněna od 1. září 2018 přičemž žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 30. září 2018 včetně.

Noví žadatelé mohou žádost zpracovávat až po získání přístupu do aplikace, postup pro získání přístupu je popsán ZDE.

Žadatele bychom rádi upozornili na to, že v Metodice došlo k drobným několika změnám. Všechny změny jsou zahrnuty v platné Metodice.

Dotazy prosím na: rodina@mpsv.cz.

Více informací ZDE.

 

Upozornění pro žadatele v dotačním řízení na podporu rodiny pro rok 2019

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) si dovoluje informovat žadatele o možnosti využití konzultačních hodin MPSV každou středu od 14:00 do 16:45 hod. Dále jsou po předchozí domluvě možné také osobní konzultace s pracovníky Oddělení metodické podpory.
V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na
rodina@mpsv.cz
.

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Kamila Krejcárková (kamila.krejcarkova@mpsv.cz)
Ing. Michal Špaček (michal.spacek@mpsv.cz)
Mgr. Kristýna Bálková (kristyna.balkova@mpsv.cz)
Ing. Lucie Vimpelová (lucie.vimpelova@mpsv.cz)

 

Nepovinné přílohy žadatele o poskytnutí dotace

Žadatel může zdůraznit potřebnost projektu například:

potvrzením kraje/obce o poskytnutí konkrétní částky na projekt v případě jeho podpory a vyjádření kraje/obce o tom, zda jsou plánované aktivity součástí komunitního plánování či jiného strategického regionálního dokumentu. Toto potvrzení může vydat jak vedení obce, tak i odbor, se kterým žadatel spolupracuje. Za přiložené vyjádření od kraje/obce získá žadatel o dotaci 5 bonusových bodů při hodnocení. Při nedoložení žadatel neobdrží žádné body navíc. Jedná se o možnost vylepšení celkového skóre při hodnocení předložené žádosti. Při nedoložení to neznamená, že bude žádost zamítnuta.

Ty organizace, které mají zájem o zisk bonusových bodů, mají možnost požadovat vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje. Svůj požadavek zasílejte elektronicky na emailovou adresu l.brlkova@kr-olomoucky.cz. Doložte, prosím, k žádosti také popis projektu vč. rozpočtu (ten nemusí být ve finální podobě, postačí doložit alespoň jeho orientační podobu).