Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Konference k rodinné politice města Olomouce

Tématem letošní konference k rodinné politice ve městě Olomouci jsou „Proměny současné rodiny“. Konference se uskuteční v úterý 2. října 2018 od 9:00 hod. tradičně ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10. Záštitu nad konferencí převzal RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora.

Česká republika, stejně jako další evropské země, prochází v současnosti výraznými změnami rodinného chování. Dochází k výraznému poklesu fertility, snížení počtu sňatků, zvýšení počtu neúplných rodin. Realitou je vysoká rozvodovost, vyšší věk prvorodiček, či rozvolnění forem partnerství. Tyto kulturní a strukturální změny vedou k nové interpretaci pojmu rodina a rodinné soužití. Ustupování od tradičních modelů rodiny a liberalizace rodinného soužití, vytváří výzvy pro koncipování regionální i státní rodinné politiky. Cílem konference je zmapovat, kudy se vlastně česká rodina ubírá, jaké jsou její současné podoby a bez čeho se rodiny ani v čase proměn neobejdou.

Po celou dobu konání konference je v místě zajištěno hlídání dětí, hlídání zajišťuje Rodinné centrum Provázek, z.s.

Doprovodný program konference zajišťuje organizace ARPOK, o.p.s.

Přihlášky a požadavky na hlídání dítěte/dětí zasílejte, prosím, do 26. 9. včetně na e-mail dagmar.prachniarova@olomouc.eu, tel. 585 562 109.

Přihláška ke stažení ZDE

Pozvánka na 5. ročník konference k rodinné politice města Olomouce.

Plakát ke konané akci