Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Křesadlo 2018 - ocenění dobrovolníků v Olomouckém kraji

Po roce opět přichází možnost ocenit významné dobrovolníky Olomouckého kraje cenou Křesadlo 2018. Letošní předávání cen se v Olomouckém arcibiskupském paláci uskuteční již po osmé a vy můžete nominovat osoby, které si za svoji významnou dobrovolnickou činnost zaslouží ocenění. 

I vy můžete nominovat osoby, které se ve vaší obci zasloužily o rozvoj společnosti, kultury, kultivaci veřejného prostředí, či se staraly o druhé osoby, ať již při výchově mládeže či při pomoci seniorům. Na webu www.kresadlo-ok.cz naleznete nominační formulář a pravidla, jak dobrovolníka přihlásit. Též jsou zde kategorie, do kterých je možné dobrovolníky zařadit. 

Podmínkou je, aby nominovaný dobrovolník byl se svojí nominací seznámen a souhlasil s ní. Dále je potřeba zaslat do 31. října nominační formulář e-mailem na info@kresadlo-ok.cz a též tištěnou formou na Maltézskou pomoc se sídlem v Olomouci na adrese Wurmova 7. 

Nominace, které budou zaslány pouze elektronicky nebudou přijaty k hodnocení.

Nominace došlé v termínu posoudí hodnoticí komise a vybere osm dobrovolníků, kteří obdrží cenu Křesadlo za rok 2018.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na koordinátora oceňování, pana Karla Čapku.

Karel Čapka

605 228 161

Koordinátor Křesadla 2018

Maltézská pomoc, o. p. s.

 

Více informací se dočtete v tiskové zprávě.