Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Vyhlášení dotačního titulu Olomouckého kraje na rok 2019

Olomoucký kraj vyhlásil dotační titul „Podpora prorodinných aktivit“ pro rok 2019, v rámci něhož je možné žádat o finanční podporu na realizaci projektů z oblasti rodinné politiky. Pravidla jednotlivých dotačních titulů, vzorové žádosti a vzorové smlouvy budou zveřejněny na webových stránkách Olomouckého kraje - ZDE - v sekci Krajské dotace od 20. 12. 2018. V témže termínu budou pravidla dotačních titulů uveřejněna na úřední desce Olomouckého kraje. Příjem žádostí je stanoven v období od 21. 1. 2019 do 5. 2. 2019.

Podpora kraje může dosáhnout maximálně 50% z celkových nákladů projektu. Pro zájemce o dotace je připraven informační seminář, v rámci něhož budou prezentovány zadávací podmínky, administrativní povinnosti a okruhy podporovaných oblastí. 

Seminář se uskuteční dne 8. 1. 2019 od 9:00 hodin v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje (předpokládaný čas ukončení je 13 hod.) V případě Vašeho zájmu o seminář se prosím nahlaste na e-mail: z.omelkova@olkraj.cz