Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Společnost přátelská rodině 2019

Síť pro rodinu opět nabízí firmám možnost získat prestižní certifikát.

Síť pro rodinu, z.s. přijímá přihlášky organizací – jakékoliv velikosti, ale s celorepublikovým dosahem – k auditu zaměřenému na firemní kulturu do 30. června 2019. Pokud firmy projdou auditem, mohou i letos získat prestižní certifikát „Společnost přátelská rodině“, který je udělován na dobu 3 let.

Proces auditu Společnost přátelská rodině spočívá na vyhodnocení 4 základních oblastí: zaměstnavatelských podmínek, prorodinných aktivit organizace, společenské odpovědnosti firem, prostředí firmy a jejího přístupu k životnímu prostředí. Audit probíhá ve třech fázích: dotazníkové šetření, kontrolní návštěva v organizaci a finální vyhodnocení pětičlennou porotou složenou z odborníků. Porota připraví závěrečnou zprávu, jejíž součástí bude nejen verdikt o udělení či neudělení certifikátu, ale také celkové hodnocení všech hodnocených oblastía doporučení poroty, co je možné zlepšit, na co se zaměřit, případně co dělat jinak.

„Firemní kultura přátelská rodině může sehrát rozhodující roli při výběru zaměstnavatele. Loajální a stabilní zaměstnanci jsou pro firmy v době s častou fluktuací zaměstnanců velkým přínosem, proto se vyplatí věnovat jejímu zlepšování. A v tom firmám audit pomůže. Firmy, které prošly auditem, potvrzují, že samotný průběh auditu jim nabídl bohatou inspiraci, co všechno mohou dělat. Navíc v rámci slavnostního předávání certifikátů dostanou příležitost sdílet své zkušenosti s ostatními a zároveň se inspirovat přístupem dalších firem“ vysvětluje Rut Kolínská přínos certifikátu pro zaměstnavatele.

„Porota složená ze špičkových odborníků na problematiku trhu práce reflektuje jeho aktuální potřeby. V posledních letech kromě nerovného odměňování se bohužel stále jedná především o flexibilní formy práce, které mohou zásadně ulehčit slaďování práce a péče o rodinu, a to jak o děti, tak i o další členy rodiny – zejména seniory. V evropském kontextu patříme v obou případech mezi poslední“ upozorňuje koordinátorka certifikace Irena Přibylová.

Slavnostní předávání certifikátů proběhne na podzim 2019.

Zaměstnavatelé – popřípadě zaměstnanci – mohou přihlásit svoji firmu do 30. 6. 2019 koordinátorce certifikace SPR Ireně Přibylové: irena.pribylova@sitprorodinu.cz, 773 819 025.

Kontakt: Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu, rut.kolinska@sitprorodinu.cz, 603 271 561

Společnost přátelská rodině: Certifikát Společnost přátelská rodině uděluje Síť pro rodinu, z.s. (dříve Síť mateřských center) od roku 2004. Zaměřuje se na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je kladen na rodinu v každé životní fázi, tedy na všechny generace a jejich potřeby.

Více: www.familyfriendly.cz

Další informace zde.