Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Dotační titul Podpora prorodinných aktivit 2020

Olomoucký kraj vyhlásil dotační titul „Podpora prorodinných aktivit“ pro rok 2020. Důvodem vyhlášení dotačního titulu je podpora akcí/činností v oblasti prorodinné politiky, mezigeneračního soužití a aktivit zaměřených na podporu náhradní rodinné péče.

 

Pravidla dotačního titulu, vzorová žádost i vzorové smlouvy jsou zveřejněny na webových stránkách Olomouckého kraje - ZDE.

Žadatelé mohou své žádosti zasílat od 10. 2. do 21.2.2020.

 

V tomto dotačním titulu mohou žádat fyzické a právnické osoby o finanční podporu na akce a projekty center pro rodinu, mateřských a rodinných center zaměřené na podporu fungování a soudržnosti rodin; akce a projekty inovativního charakteru zaměřené na systematickou a kontinuální přímou práci s rodinami, za účelem podpory mezigeneračního soužití a vytváření příležitostí pro setkávání generací a aktivity podporující zapojování rodin do života komunity; akce a projekty pro rodiny zahrnující komplexní a kontinuální práci s rodinou; akce a projekty zaměřené na podporu a osvětu náhradního rodičovství a aktivity vedoucí k zřízení a vybavení jednoho místa v obci – Prostoru pro rodinu, které bude určeno rodinám s malými dětmi, seniorům nebo oběma skupinám společně.

 

Podpora kraje může dosáhnout maximálně 50% z celkových nákladů projektu.

 

Pro zájemce o dotace je připraven informační seminář, v rámci něhož budou prezentovány zadávací podmínky, administrativní povinnosti a okruhy podporovaných oblastí v rámci dotačního programu odboru sociálních věcí.

 

Obsah semináře je následující:

 

Seminář se uskuteční dne 24. 1. 2020 od 9:00 hodin v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje (Jeremenkova 40a, Olomouc, předpokládaný čas ukončení je 13 hod.) V případě Vašeho zájmu o seminář se prosím nahlaste na email l.brlkova@olkraj.cz

 

Kompletní přehled krajských dotačních programů na rok 2020 naleznete ZDE.