Dotační titul Podpora prorodinných aktivit 2020

Olomoucký kraj vyhlásil dotační titul „Podpora prorodinných aktivit“ pro rok 2020. Důvodem vyhlášení dotačního titulu je podpora akcí/činností v oblasti prorodinné politiky, mezigeneračního soužití a aktivit zaměřených na podporu náhradní rodinné péče.

 

Pravidla dotačního titulu, vzorová žádost i vzorové smlouvy jsou zveřejněny na webových stránkách Olomouckého kraje - ZDE.

Žadatelé mohou své žádosti zasílat od 10. 2. do 21.2.2020.

 

V tomto dotačním titulu mohou žádat fyzické a právnické osoby o finanční podporu na akce a projekty center pro rodinu, mateřských a rodinných center zaměřené na podporu fungování a soudržnosti rodin; akce a projekty inovativního charakteru zaměřené na systematickou a kontinuální přímou práci s rodinami, za účelem podpory mezigeneračního soužití a vytváření příležitostí pro setkávání generací a aktivity podporující zapojování rodin do života komunity; akce a projekty pro rodiny zahrnující komplexní a kontinuální práci s rodinou; akce a projekty zaměřené na podporu a osvětu náhradního rodičovství a aktivity vedoucí k zřízení a vybavení jednoho místa v obci – Prostoru pro rodinu, které bude určeno rodinám s malými dětmi, seniorům nebo oběma skupinám společně.

 

Podpora kraje může dosáhnout maximálně 50% z celkových nákladů projektu.

 

Pro zájemce o dotace je připraven informační seminář, v rámci něhož budou prezentovány zadávací podmínky, administrativní povinnosti a okruhy podporovaných oblastí v rámci dotačního programu odboru sociálních věcí.

 

Obsah semináře je následující:

 

Seminář se uskuteční dne 24. 1. 2020 od 9:00 hodin v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje (Jeremenkova 40a, Olomouc, předpokládaný čas ukončení je 13 hod.) V případě Vašeho zájmu o seminář se prosím nahlaste na email l.brlkova@olkraj.cz

 

Kompletní přehled krajských dotačních programů na rok 2020 naleznete ZDE.