Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Certifikát Společnost přátelská rodině získalo v Olomouckém kraji sedm firem

Audit Společnost přátelská rodině prospívá firemní kultuře

 

Certifikát Společnost přátelská rodině získalo sedm firem v Olomouckém kraji. Firmy, které prošly zevrubným auditem Sítě pro rodinu, prezentovaly svoji firemní kulturu na online sympozionu s titulem Firemní kultura v pohybu 10. 12. 2020.

Audit Společnost přátelská rodině a sympozion jsme pořádali už potřetí pod záštitou a za podpory Olomouckého kraje. Děkujeme Olomouckému kraji za příkladnou spolupráci na posilování hodnoty rodiny ve firmách a věříme, že se nám podaří spolupráci rozšířit i do dalších krajů. Víme, že vstřícný postoj kraje může motivovat ke zlepšování firemní kultury“, oceňuje Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu vstřícnou spolupráci s Olomouckým krajem.    

A Lucie Milanová, krajská koordinátorka Sítě pro rodinu, přibližuje letošní ročník: „Překvapil nás letošní velký zájem o audit, a to zejména výrobních firem. Potvrdilo se, že záleží především na vůli a otevřenosti vedení flexibilně reagovat na aktuální potřeby zaměstnanců a zaměstnankyň. Těší nás, že většina firem si letos v rámci mimořádných opatření kvůli pandemii ověřila, že home office nemusí být strašákem, ale oboustrannou výhodou jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele“.

Audit zahrnuje zaměstnavatelskou oblast (možnosti slaďování práce a rodiny, rovné příležitosti, diverzitu apod.), prorodinné aktivity, společenskou odpovědnost i prostředí firmy. Na základě výsledků šetření ve firmě rozhoduje o udělení certifikátu nezávislá porota. Tentokrát zasedla ve složení: Mgr. Romana Fornusková – HR konzultantka, lektorka konceptu age managementu, dotační a GDPR poradkyně, PhDr. Petra Tenglerová – psycholožka, expertka pro oblast slaďování práce a rodiny, Mgr. Miloslav Schwarz – krajský poradce projektu Rodinná politika v krajích MPSV.

Vzhledem k tomu, že firemní kultura je v „neustálém pohybu“, získaly oceněné firmy certifikáty s platností na tři roky. Po tu dobu se zavázaly dodržovat všechny podmínky, které nyní nabízejí. Pokud je budou i dále zlepšovat, pak se mohou znovu přihlásit k novému auditu. Letos získaly firmy k certifikátu i možnost zapojit se do HR Akademie od FLEXJOBS.CZ. Více k oceněným firmám v příloze.

V první části programu sympozionu zazněly odborné příspěvky, které inspirovaly zejména zúčastněné personalistky a personalisty. Lenka Lenochová ze Sítě pro rodinu sdílela dobrou praxi slaďování, Zdenka Studená z FLEXJOBS.CZ přiblížila flexibilitu práce jako strategický nástroj pro úspěch firem a o cestě k úspěchu i díky ocenění Společnost přátelská rodině pohovořila Jana Blažková, Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

Kontakt: Lucie Milanová, lucie.milanová@sitprorodinu.cz, 602 178 953

 

Organizace oceněné certifikátem Společnost přátelská rodině v rámci strategie podpory rodiny:

ABO valve, s.r.o. (Olomouc)

AldEkon účetnictví (Prostějov-Držovice)

AJORODINKA mateřská škola, o.p.s. (Přerov)

DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. (Prostějov)

John Crane a.s. (Lutín)

Pars nova a.s. (Šumperk)

TDK Electronics s.r.o. (Šumperk)

Podrobný popis oceněných organizací.

Tisková zpráva

spr_2020_predavani_certifikatu.jpg [JPG, 2.07 MB]

 

 

Slavnostní vyhlášení výsledků auditu Společnost přátelská rodině v Olomouckém kraji 2020

Přijměte, prosím, pozvání organizace Síť pro rodinu, tradičního realizátora auditu Společnost přátelská rodině v Olomouckém kraji na slavnostní vyhlášení výsledků auditu.

Online vyhlášení se uskuteční dne 10. 12. 2020 v 10 hodin.

Součástí programu jsou také odborné příspěvky přednášejících na téma Firemní kultura v pohybu.

Možnost přihlášení na akci zde.

 spr_olomouc_firemni_kultura_v_pohybu_2_s.jpg [JPG, 363.64 kB]

spr_olomouc_firemni_kultura_v_pohybu_2_s_kopie.jpg [JPG, 448.35 kB]

 

Hledají se další firmy přátelské rodině

Síť pro rodinu, z.s. přijímá přihlášky organizací v Olomouckém kraji – jakékoliv velikosti – k auditu zaměřenému na firemní kulturu do 31. srpna 2020. Pokud firmy projdou auditem, mohou i letos získat prestižní certifikát „Společnost přátelská rodině“, který je udělován na dobu 3 let.

Proces auditu Společnost přátelská rodině spočívá na vyhodnocení 4 základních oblastí: zaměstnavatelských podmínek, prorodinných aktivit organizace, společenské odpovědnosti firem, prostředí firmy a jejího přístupu k životnímu prostředí. Audit probíhá ve třech fázích: dotazníkové šetření, auditní návštěva v organizaci a finální vyhodnocení tříčlennou porotou složenou z odborníků. Porota připraví závěrečnou zprávu, jejíž součástí bude nejen verdikt o udělení či neudělení certifikátu, ale také celkové hodnocení všech hodnocených oblastí a doporučení poroty, co je možné zlepšit, na co se zaměřit, případně co dělat jinak.

Firemní kultura přátelská rodině může sehrát rozhodující roli při výběru zaměstnavatele. Loajální a stabilní zaměstnanci jsou pro firmy v době s častou fluktuací zaměstnanců velkým přínosem, proto se vyplatí věnovat jejímu zlepšování. A v tom firmám audit pomůže. Firmy, které prošly auditem, potvrzují, že samotný průběh auditu jim nabídl bohatou inspiraci, co všechno mohou dělat. Navíc v rámci slavnostního předávání certifikátů dostanou příležitost sdílet své zkušenosti s ostatními a zároveň se inspirovat přístupem dalších firem,“ vysvětluje Rut Kolínská přínos certifikátu pro zaměstnavatele a dodává: „Těší nás, že Olomoucký kraj podporuje naše kroky v oblasti posilování hodnoty rodiny ve firmách.

Audit reflektuje aktuální potřeby trhu práce. V posledních letech kromě nerovného odměňování se bohužel stále jedná především o flexibilní formy práce, které mohou zásadně ulehčit slaďování práce a péče o rodinu, a to jak o děti, tak i o další členy rodiny“ upozorňuje Lenka Lenochová, koordinátorka projektu Podpora rodiny jako strategická výhoda nejen pro firmy, ale i rodiče, jehož realizítorem je Síť pro rodinu, z.s.

Slavnostní předávání certifikátů proběhne na podzim 2020. Celý proces je plně hrazen z rozpočtu Olomouckého kraje.

Zaměstnavatelé – popřípadě zaměstnanci – mohou přihlásit svoji firmu do 31. 8. 2020 krajské koordinátorce v Olomouckém kraji.

Kontakt: Lucie Milanová, krajská koordinátorka Sítě pro rodinu v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, email: lucie.milanova@sitprorodinu.cz, tel.: 602 178 953

Více: www.sitprorodinu.cz a www.familyfriendly.cz

Výzva k zapojení se do auditu [PDF, 302.02 kB]

Přihláška k auditu [PDF, 465.96 kB]