Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Je zkratkou pro Orgán sociálně-právní ochrany dětí. Jde o státní instituci, která se svou činností zaměřuje na děti. Na děti, o které se rodiče nechtějí, nemohou nebo nedokáží postarat, na děti, které jsou ohroženy sociálně-patologickými jevy (např. záškoláctvím, užíváním návykových látek) nebo jinak potřebují pomoc či zástup (např. u soudních jednání, při jednáních s policií, v rozvodových situacích).

Kromě dalších činností vyhledává také děti, které potřebují zprostředkovat náhradní rodinnou péči, tedy osvojení nebo pěstounskou péči. Pěstounům poskytuje poradenství a pomoc při výchově a péči o děti.

Lidem, kteří uvažují nad myšlenkou stát se náhradním rodičem, OSPOD poskytuje nezbytné informace. Pomáhá jim v případě vážného zájmu s podáním žádosti, žádost zpracovává, a v případě svěření dítěte do pěstounské péče tuto péči sleduje.

Pokud máte zájem o bližší informace o tom, jak se stát pěstounem, již jste se rozhodli stát se pěstouny nebo své rozhodnutí ještě zvažujete, obraťte se na příslušné oddělení sociálně právní ochrany obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa Vašeho trvalého pobytu (tedy na příslušný sociální odbor obce nebo města, ve kterém máte hlášen trvalý pobyt). Seznam pracovišť naleznete ZDE

Základní informace o tom, jak se stát náhradním rodičem:

 

„OSPOD – počátek cesty pěstouna“