Verze pro seniory   Olomoucký kraj    

Dnes je 22.9., svátek má Darina

Vyhledávání  

Projekty aktivní politiky stárnutí

Projekty aktivní politiky stárnutí

 

2016 - Poznej život seniorů - informační kampaň

 

2017 - Podpora aktivního života seniorů v Olomouckém kraji

 

2018 - Podpora aktivního života seniorů v Olomouckém kraji II.

Olomoucký kraj obdržel pro rok 2018 dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí z Dotačního řízení na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí.

Cílem projektu Podpora aktivního života seniorů v Olomouckém kraji II.  je rozvoj občanských kompetencí seniorů, a to prostřednictvím účasti seniorů na formálním i neformálním komunitním životě. Za tímto účelem bude zajištěna podpora aktivního života seniorů ve formě oslav svátku seniorů v zapojených lokalitách, propojení se stávajícími oslavami a rozvojem dalších proseniorských aktivit. Podpořeno bude také celoživotní učení s cílem udržet základní občanské kompetence a schopnost svépomoci i v seniorském věku. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím seminářů, workshopu a dlouhodobého vzdělávacího programu pro všechny lidi zralého věku. Podpora mezigeneračních vztahů bude zajištěna pomocí aktivit zaměřených na posilování neformálního setkávání a trávení volného času mezi seniorskou a mladou generací a dále pak prostřednictvím aktivit, které se zaměřují na propojování institucí pro odlišné věkové skupiny.

Náplní projektu je podpora aktivního života seniorů v Olomouckém kraji prostřednictvím realizace klíčových aktivit. Jedná se o uspořádání oslav svátku seniorů ve vybraných lokalitách (Olomouc, Přerov a Jeseník) a jejich propojení se stávajícími oslavami (jednotná mediální propagace, informovanost o akcích, účast informačního stánku krajského úřadu na všech akcích, …) s cílem nabídnout seniorům žijícím v Olomouckém kraji možnost neformálního setkávání, navazování nových kontaktů a příjemného trávení volného času. Další aktivitou, která bude v rámci projektu realizována, je tříměsíční vzdělávací program pro aktivně žijící seniory s názvem Blízká setkání třetího věku II. Úspěšnost vzdělávacího programu byla ověřena již v loňském projektu, do kterého byla tato aktivita také zahrnuta. Loňská evaluační zpráva poskytla zpětnou vazbu o tom, že program je přesně přizpůsoben potřebám seniorů a ti mají možnost načerpat nové informace a navázat nové kontakty, to vše s cílem udržet si základní občanské kompetence a schopnost svépomoci i v seniorském věku. Další aktivita, která je do projektu zahrnuta, je zaměřena na nabídku vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost, kdy jednotlivé vzdělávací akce mají rozličnou formu (jednodenní workshopy, odborné semináře). Témata seminářů byla identifikována na pracovní skupině č. 3 Senioři v rámci střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni. Členové pracovní skupiny se shodli na tom, že témata jako nácvik prvků sebeobrany, osvěta v oblasti zdravého životního stylu a zdravého stárnutí, osvěta v oblasti rizikových jevů při práci s internetem, vzdělávací akce v oblasti týrání seniorů aj. podpoří rozvoj občanských kompetencí seniorů a tím zabrání jejich možné izolaci vůči společnosti. Potřeba zařazení mezigenerační spolupráce do klíčových aktivit projektu vyvstala na kulatém stole systémového projektu MPSV Krajská rodinná politika Olomouc. Prostřednictvím mezigeneračních aktivit, jako je soutěž ve zpěvu a recitaci pro prarodiče a jejich vnuky, či podzimní mezigenerační vycházka s plněním úkolů, umožní různým generacím posílit jejich vzájemné vztahy a nalezení společných témat pro následný rozvoj.