Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Projekty rodinné politiky

 

Rodinné pasy

Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám s dětmi do osmnácti let věku. Zapojení do projektu je pro rodiny zdarma. Na základě registrace je rodinám (i neúplným tzn. také nesezdaným partnerům a jejich dětem, samoživitelům, osobám mající dítě v péči) vystavena karta Rodinné pasy. Podmínkou je trvalé bydliště v zapojeném kraji a alespoň jedno dítě do 18 let. Bližší informace k projektu Rodinné pasy zde.

 rodinn_e_pasy.png [PNG, 6.10 kB]        rodinn_e_pasy_veverky.jpg [JPG, 13.37 kB]

 

Audit familyfriendlycommunity

Cílem auditu familyfriendlycommunity je podpořit a rozvíjet pro-rodinné klima v obci, klima, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. Cílem je také zvýšit atraktivitu obce jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory a zaměstnavatele. Atraktivita obce má pozitivní dopad na hodnocení obce jako ekonomického aktéra, dále na rozvoj obce v oblasti spolkové činnosti, investic a ekonomických aktivit zaměstnavatelů, na demografický růst, zájem rodin o život v obci a o budování občanské společnosti. Celý proces probíhá na základě osvědčeného know-how převzatého z Rakouska.

Název audit familyfriendlycommunity (rodině přívětivá obec) vychází z latinského slova audire (slyšet, naslouchat, konzultovat). Nejedná se tedy o audit v pravém slova smyslu, ale o vzájemné naslouchání mezi občany a zástupci obce.

Smyslem je netvořit opatření od „zeleného“ stolu, ale zapojit neziskový sektor, politickou reprezentaci, zaměstnavatele, školy a občany ve všech fázích života – rodiče, mládež, seniory.

Dne 14. 2. 2022 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje Podlicenční smlouvu k realizaci auditu familyfriendlycommunity s Jihomoravským krajem. Realizace auditu vychází z Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2023-2027, kde je zakotvena v Prioritě 6: Institucionální a koncepční zajištění rodinné politiky, Opatření: Metodická podpora obcí Olomouckého kraje. Konkrétně pak v Akčním plánu Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2023 v Opatření 6.2 Metodická podpora obcí Olomouckého kraje. Audit je rozšířením podpory obcí ze strany Olomouckého kraje v budování prostředí, které má pomoci v úsilí obcí o zlepšování podmínek života rodin.

Bližší informace k projektu audit familyfriendlycommunity zde

familyfriendlycommunity.jpg [JPG, 869.06 kB]

 

Krajská síť FAMILY POINT místo pro rodinu®

FAMILY POINT místo pro rodinu® je veřejný bezplatný prostor přátelský rodině, který poskytuje praktickou možnost přebalit, nakrmit své dítě, pečovat o něj, získávat informace a inspiraci pro podporu rodinného života nebo ho využít jako prostor pro setkávání a odpočinek. 

Ve středu 1. února 2023 bylo v prostorách Rodinného centra OLIVY v Olomouci na adrese 8. května 27 otevřeno nové kontaktní místo Family Point, který umožňuje rodičům s malými dětmi v klidném a příjemném prostředí v samotném centru města přebalit a nakrmit své děti. Jeho nedílnou součástí je také poskytování informací souvisejících s fungováním rodiny. Potřebné informace poskytne kontaktní pracovnice, která je v době otevření centra vždy přítomna. Návštěvníci se také mohou těšit na pestré volnočasové aktivity, kterých mohou ve Family Pointu pravidelně a bezplatně využívat.

Slavnostního otevření Family Pointu se zúčastnili zástupci Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouc, zástupci Centra pro rodinu a sociální péči v Brně jakožto poskytovatelé licence a samozřejmě zástupci Rodinného centra OLIVY.

Bližší informace k projektu FAMILY POINT místo pro rodinu® zde

family_point.png [PNG, 22.25 kB]          qr_familypoint_olomouc.png [PNG, 7.44 kB]