Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Realizátor přípravy

Podmínkou pro zařazení žadatele do evidence osob vhodných stát se náhradními rodiči jsou osobnostní předpoklady a potřebné kompetence, proto je povinností každého žadatele o zprostředkování náhradní rodinné péče absolvovat v délce 48 hodin (72 hodin v případě pěstounů na přechodnou dobu) přípravu k přijetí dítěte do rodiny. Cílem přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů je poskytnout jim potřebné informace vztahující se k péči o dítě a jeho výchově a napomoci připravit příznivé prostředí pro vývoj přijatého dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Příprava totiž vychází z předpokladu, že pro poskytování kvalitní péče dítěti je potřeba dobře informovaných a odborně kvalifikovaných náhradních rodičů.

Jsme si vědomi, že 48 hodin je pro všechny náhradní rodiče velký časový závazek. Ale ještě větším závazkem je případné přijetí dítěte do rodiny.

V Olomouckém kraji se na rozvoj kompetencí náhradních rodičů zaměřuje přípravný kurz PRIDE:

Odborná příprava PRIDE zahrnuje 9 skupinových setkání. Setkání trvají 4 hodiny a jsou vedeny týmem dvou lektorů. Jedním z nich je náhradní rodič, druhým odborník z oblasti náhradní rodinné péče.

Během přípravy se lidé dozvědí co nejvíce informací o náhradní rodinné péči, aby se mohli zodpovědně rozhodnout, zda se stát náhradními rodiči. Mají možnost získat vědomosti a dovednosti pro péči o tyto děti. Mají také možnost získat představu o tom, co péče o dítě vyrůstající mimo vlastní rodinu obnáší.

Součástí příprav je také společné posuzování, zda jsou žadatelé vhodní pro svěření dítěte do náhradní rodinné péče. Podstatná část společného posuzování probíhá během tzv. domácích návštěv. Jedná se o 3 setkání v domácím prostředí žadatelů, které mají povahu individuálních konzultací lektorů s potenciálními náhradními rodiči. Účelem je pomoci rodinám posoudit jejich silné stránky a potřebu podpory s ohledem na pět kategorií kompetencí: 

„Příprava – třetí krok na cestě pěstouna“