Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Rodinná politika kraje

Kraj je důležitým aktérem rodinné politiky, neboť zná potřeby rodin blíže a má lepší přehled o místních podmínkách. Navíc disponuje širokou škálou kompetencí, díky nimž může realizovat řadu prorodinných opatření. V oblasti podpory rodiny má široké možnosti, jako je např. podpora bydlení, infrastruktury, zřizování mateřských škol, pořádání společenských a propagačních akcí rodinného charakteru, poskytování rozmanitých služeb pro rodiny apod.

Službami pro rodinu jsou míněny služby k prevenci sociálního vyloučení rodičů s malými dětmi, služby ke zvyšování rodičovských kompetencí a k posilování partnerských a manželských vztahů, služby péče o děti, poradenství v oblasti sladění pracovních a rodinných rolí. Služby pro rodinu se svou podstatou liší od sociálních služeb.