Verze pro seniory   Olomoucký kraj Logo  Vyhledávání   

Dnes je 20.9., svátek má Oleg

Vyhledávání  

Rodinná politika kraje

Rodinná politika kraje

Kraj je důležitým aktérem rodinné politiky, neboť zná potřeby rodin blíže a má lepší přehled o místních podmínkách. Navíc disponuje širokou škálou kompetencí, díky nimž může realizovat řadu prorodinných opatření. V oblasti podpory rodiny má široké možnosti, jako je např. podpora bydlení, infrastruktury, zřizování mateřských škol, pořádání společenských a propagačních akcí rodinného charakteru, poskytování rozmanitých služeb pro rodiny apod.

Službami pro rodinu jsou míněny služby k prevenci sociálního vyloučení rodičů s malými dětmi, služby ke zvyšování rodičovských kompetencí a k posilování partnerských a manželských vztahů, služby péče o děti, poradenství v oblasti sladění pracovních a rodinných rolí. Služby pro rodinu se svou podstatou liší od sociálních služeb.